POUKÁŽKA na Individuálnu Arteterapiu

  • Arteterapia je špeciálnym druhom podpornej liečby, ktorá sa zameriava na proces tvorby, ktorý pôsobí ukľudňujúco a liečivo.
  • Používajú sa v nej prevažne výtvarné a modelovacie techniky s hlinou.
  • Výsledný artefakt sa nehodnotí z estetického hľadiska, dôležitý je skôr proces tvorby, obsah a výpovedná hodnota.
  • Výtvarná tvorba obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a nadhľad.
  • NIE JE POTREBNÉ MAŤ VÝTVARNÝ TALENT
  • Individuálna arteterapia je vhodná pre dospelých a deti od 6 rokov
  • Pomáha najmä pri: psychosomatických ochoreniach, migrénach a chronických bolestiach, depresiách, panických a úzkostných stavoch, v zložitých a stresových životných situáciách, pri syndróme vyhorenia a chronickom únavovom syndróme,rodinných, partnerských a manželských problémoch.