Online rezervácia

Zarezervujete si svoj termín na arteterapiu.

Sasha Točík Berkyová

 Arteterapeutka a fotografka

 O výtvarné a hudbné umenie som sa začala zaujímať už v detskom veku, čo bolo pre mňa veľmi prirodzené nakoľko pochádzam z hudobníckej rodiny, najprv ma však zo všetkého najviac zaujímala oblasť fotografovania a maľovanie, ktorému sa v menšej miere doteraz venujem. Po skončení Pedagogickej fakulty a absolvovania mnohých vzdelávaní v oblasti pedagogiky, som začala vidieť veľký význam v prepojení umenia a liečby a  po období, kedy som s manželom prevzala vedie súkromného zdravotníckeho centra Hippokrates som sa utvrdila v tom, že mojím poslaním pomáhať prostredníctvom špeciálneho odboru umeleckej terapie - Arteterapie. Arteterapii sa venujem už niekoľko rokov a som ,,večným študentom", čo sa prejavuje hlavne v absolvovaní rozličných konferencií, supervizíí, workshopov i akademického vzdelania.