POUKÁŽKY

PRE KOHO JE ARTETERAPIA VHODNÁ?

  • Arteterapia je špeciálnym druhom podpornej liečby, ktorá sa zameriava na proces tvorby, ktorý pôsobí ukľudňujúco a liečivo.
  • Pomáha pri: psychosomatických ochoreniach, migrénach a chronických bolestiach, depresiách, panických a úzkostných stavoch, v zložitých a stresových životných situáciách, pri syndróme vyhorenia a chronickom únavovom syndróme, rodinných, partnerských a manželských problémoch.
  • Používajú sa v nej prevažne výtvarné techniky.
  • Výsledný artefakt sa nehodnotí z estetického hľadiska, dôležitý je skôr proces tvorby, obsah a výpovedná hodnota.
  • Terapia tvorbou a umením podporuje kreativitu , posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a nadhľad.
  • Individuálna arteterapia je vhodná pre všetkých, nemá kontraindikácie
  • Arteterapia môže prebiehať aj cez vidohovor platformy Zoom.
  • NIE JE POTREBNÉ MAŤ VÝTVARNÝ TALENT