Individuálna arteterapia


Liečba umením - arteterapia je špeciálnym druhom podpornej terapie, ktorá sa zameriava na proces tvorby. Prostredníctvom najmä výtvarných techník pôsobí ukľudňujúco a liečivo. Výborné výsledky s touto formou terapie sú:

  • pri psychosomatických ochoreniach
  • pri migrénach a chronických bolestiach
  • pri depresiách, panických a úzkostných stavoch
  • v zložitých a stresových životných situáciách
  • pri problémoch so spánkom
  • pri syndróme vyhorenia a chronickom únavovom syndróme
  • pri nedostatočnej psychickej a fyzickej výkonnosti
  • pri poruchách učenia a správania
  • ak túžite spoznať sami seba a svoje vzorce správania

NIE JE POTREBNÉ MAŤ VÝTVARNÝ TALENT

Výsledný artefakt sa nehodnotí z estetického hľadiska, dôležitý je  proces tvorby a výpovedná hodnota artefaktu.

Výtvarná tvorba obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnuje telo aj myseľ a poskytuje nadhľad.

Arteterapia nám prináša možnosť vidieť a zmeniť naše nevhodné a škodlivé vzorce správania, buduje sebaúctu a prirodzeným spôsobom rešpektuje individualitu každého z nás.

Arteterapeutické stretnutia prebiehajú v Súkromnom zdravotníckom centre Hippokrates v Bratislave alebo v domácom prostredí.


    O Súkromnom medicínskom centre Hippokrates aj o arteterapii:

Maľovanie obrazov

OSOBNÝ DARČEK ALEBO DEKORÁCIA


Medzi moje obľúbené aktivity patrí maľovanie obrazov, najčastejšie ich venujem ako darčeky. Poslednú vernisáž obrazov som mala decembri 2018 v priestore Kafé Lampy. V roku 2017 som mala možnosť samostatne vystaviť sériu obrazov, ktoré som maľovala na námet príbehu o Lilith k čomu som spolu s mojím manželom zložila skladbu.

Do každého obrazu sa snažím vložiť kus seba.

,,Váš každodenný život je vaším chrámom. Vaším náboženstvom. Vždy, keď do neho vstupujete, vezmite všetko so sebou."


    Chalíl Džibrán