Individuálna arteterapia

Už niekoľko rokov pôsobím ako certifikovaná arteterapeutka, pedagogička a Art Therapy Life koučka v  Bratislave v zdravotníckom centre Hippokrates. Mojou prevažnou klientelou sú najmä dospelí, no pracujem aj s mládežou a deťmi od 5 rokov.

Prečo som si vybrala práve arteterapiu?

 Arteterapia využíva prvky psychoterapie prostredníctvom rôznych foriem umenia ako spôsob komunikácie. Zmyslové podnety v nej slúžia ako prostriedok sebavyjadrenia. Cieľom arteterapeutov je naštartovať u človeka sebaliečebný proces a umožniť mu objaviť spôsob vyjadrenia emócií, psychických procesov a vzťahov, ktoré nie je vždy možné vyjadriť slovne. Zároveň umožňuje spoznať vlastný potenciál a zvýšiť sebauvedomenie, sebapoznanie a podporovať rast osobnosti.

Výborné výsledky s týmto druhom terapie sú pri nasledujúcich problémoch:

  • pri psychosomatických ochoreniach
  • pri Tetanickom syndróme
  • pri migrénach a chronických bolestiach
  • pri depresiách, panických a úzkostných stavoch
  • v zložitých a stresových životných situáciách
  • pri problémoch so spánkom
  • pri syndróme vyhorenia a chronickom únavovom syndróme
  • pri nedostatočnej psychickej a fyzickej výkonnosti
  • pri poruchách učenia a správania
  • ak túžite spoznať sami seba a svoje vzorce správania


Workshopy a sebaspoznávacie arte stretnutia

Okrem individuálnej arteterapie veľmi rada prídem pre vás zrealizovať aj skupinové  workshopy, zážitkovú arteterapiu, artefiletické stretnutie či kreatívne sebaspoznávacie arte semináre ku vám na pracovivisko.


PODCASTY O ARTETERAPIÍ,,Váš každodenný život je vaším chrámom. Vaším náboženstvom. Vždy, keď do neho vstupujete, vezmite všetko so sebou."


    Chalíl Džibrán