Individuálna arteterapia

Už niekoľko rokov pôsobím ako certifikovaná arteterapeutka, pedagogička a Art Therapy Life koučka v  Bratislave v zdravotníckom centre Hippokrates. Mojou prevažnou klientelou sú najmä dospelí, no pracujem aj s mládežou a deťmi od 5 rokov.

Prečo som si vybrala práve arteterapiu?

 Arteterapia využíva prvky psychoterapie prostredníctvom rôznych foriem umenia ako spôsob komunikácie. Zmyslové podnety v nej slúžia ako prostriedok sebavyjadrenia. Cieľom arteterapeutov je naštartovať u človeka sebaliečebný proces a umožniť mu objaviť spôsob vyjadrenia emócií, psychických procesov a vzťahov, ktoré nie je vždy možné vyjadriť slovne. Zároveň umožňuje spoznať vlastný potenciál a zvýšiť sebauvedomenie, sebapoznanie a podporovať rast osobnosti.

Výborné výsledky s týmto druhom terapie sú pri nasledujúcich problémoch:

  • pri psychosomatických ochoreniach
  • pri Tetanickom syndróme
  • pri migrénach a chronických bolestiach
  • pri depresiách, panických a úzkostných stavoch
  • v zložitých a stresových životných situáciách
  • pri problémoch so spánkom
  • pri syndróme vyhorenia a chronickom únavovom syndróme
  • pri nedostatočnej psychickej a fyzickej výkonnosti
  • pri poruchách učenia a správania
  • ak túžite spoznať sami seba a svoje vzorce správania


ArteWorkshopy a sebaspoznávacie stretnutia

Okrem individuálnej arteterapie veľmi rada prídem pre vás zrealizovať aj skupinové  workshopy, zážitkovú arteterapiu, artefiletické stretnutie či kreatívne sebaspoznávacie arte semináre ku vám na pracovivisko.

Venujem sa tiež realizovaniu workshopov pre rôzne projektové aktivity ako napríklad pre Centrá pre deti a rodiny, školské kluby či voľnočasvé centrá.


PODCASTY O ARTETERAPIÍ,,Váš každodenný život je vaším chrámom. Vaším náboženstvom. Vždy, keď do neho vstupujete, vezmite všetko so sebou."


    Chalíl Džibrán