Individuálna arteterapia


Liečba umením - arteterapia (definícia podľa ASA) využíva prvky psychoterapie prostredníctvom rôznych foriem umenia ako spôsob komunikácie. Zmyslové podnety v nej slúžia ako prostriedok sebavyjadrenia. Cieľom arteterapeutov je naštartovať u človeka sebaliečebný proces a umožniť mu objaviť spôsob vyjadrenia emócií, psychických procesov a vzťahov, ktoré nie je vždy možné vyjadriť slovne. Zároveň umožňuje spoznať vlastný potenciál a zvýšiť sebauvedomenie, sebapoznanie a podporovať rast osobnosti.

Výborné výsledky s týmto druhom terapie sú pri nasledujúcich problémoch:

 • pri psychosomatických ochoreniach
 • pri migrénach a chronických bolestiach
 • pri depresiách, panických a úzkostných stavoch
 • v zložitých a stresových životných situáciách
 • pri problémoch so spánkom
 • pri syndróme vyhorenia a chronickom únavovom syndróme
 • pri nedostatočnej psychickej a fyzickej výkonnosti
 • pri poruchách učenia a správania
 • ak túžite spoznať sami seba a svoje vzorce správania

Liečba umením - arteterapia (definícia podľa ASA) využíva prvky psychoterapie prostredníctvom rôznych foriem umenia ako spôsob komunikácie. Zmyslové podnety v nej slúžia ako prostriedok sebavyjadrenia. Cieľom arteterapeutov je naštartovať u človeka sebaliečebný proces a umožniť mu objaviť spôsob vyjadrenia emócií, psychických procesov a vzťahov, ktoré nie je vždy možné vyjadriť slovne. Zároveň umožňuje spoznať vlastný potenciál a zvýšiť sebauvedomenie, sebapoznanie a podporovať rast osobnosti.

Výborné výsledky s týmto druhom terapie sú pri nasledujúcich problémoch:

 • pri psychosomatických ochoreniach
 • pri migrénach a chronických bolestiach
 • pri depresiách, panických a úzkostných stavoch
 • v zložitých a stresových životných situáciách
 • pri problémoch so spánkom
 • pri syndróme vyhorenia a chronickom únavovom syndróme
 • pri nedostatočnej psychickej a fyzickej výkonnosti
 • pri poruchách učenia a správania
 • ak túžite spoznať sami seba a svoje vzorce správania

NIE JE POTREBNÉ MAŤ VÝTVARNÝ TALENT

Výsledný artefakt sa nehodnotí z estetického hľadiska, dôležitý je  proces tvorby a výpovedná hodnota artefaktu.

Výtvarná tvorba obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnuje telo aj myseľ a poskytuje nadhľad.

Arteterapia nám prináša možnosť vidieť a zmeniť naše nevhodné a škodlivé vzorce správania, buduje sebaúctu a prirodzeným spôsobom rešpektuje individualitu každého z nás.

Arteterapeutické stretnutia prebiehajú v Súkromnom zdravotníckom centre Hippokrates v Bratislave alebo v domácom prostredí.


PODCAST O ARTETERAPIÍ


VIDEÁ

Môj instagram:


,,Váš každodenný život je vaším chrámom. Vaším náboženstvom. Vždy, keď do neho vstupujete, vezmite všetko so sebou."


    Chalíl Džibrán