Sasha Točík Berkyová

VIAC O MNE

Pochádzam z umeleckej rodiny Jána Berkyho Mrenicu, preto som k umeniu mala vždy veľmi blízko. Od útleho veku som rada spievala, recitovala, fotila a maľovala. Napriek tomu, som umenie neštudovala a rozhodla som sa ísť na gymnázium. Moje ďalšie kroky sledovali na Pedagogickú fakultu v BA, kde som študovala odbor slovenský jazyk a pedagogika. Ešte popri štúdiu na vysokej škole som sa venovala doučovaniu a učeniu slovenského jazyka. Dnes sa s veľkou láskou a nadšením zameriavam najmä na arteterapiu, fotografovanie a maľovanie. Po ukončení štúdia arteterapie u prof. J. Šickovej-Fabrici v odbore Intervencia umením- arteterpia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby v roku 2017, som sa rozdhodla svoje vzdelanie rozšíriť, a preto  som ďalej študovala arteterapiu v Českej republike v Olomouci. V roku 2019 som získala certifikát ako Art Theraphy Life Coach a v roku 2020 som sa stala hrdou členkou Asociácej slovenských arteterapeutov. Moja fotografická a maliarska tvorba sa od začiatku zameriava najmä na ženy a je charakterizovaná pestrofarebnosťou, živelným, no zároveň intímnym poňatím témy ženskosti s využitím temperamentu, ktorý vkladám do fotografií aj obrazov. Obrazy sú výrazné, nabité ženskou energiou, lákajú pozorovateľa hlbšie sa ponoriť do emócie a myšlienky, ktorú zobrazujú. Teším sa z každej spolupráce, pretože práve to ma motivuje zdokonaľovať svoje nie len technické, ale aj osobnostné zručnosti.

   ,,Prines svoju ľudskosť do umenia  a umenie do svojej ľudskosti".

Maxime Lagacé