Sasha Točík Berkyová

VIAC O MNE

Pochádzam z umeleckej rodiny Jána Berkyho Mrenicu, preto som k umeniu mala vždy veľmi blízko. Od útleho veku som rada spievala, recitovala, fotila a maľovala. Napriek tomu, som umenie neštudovala a rozhodla som sa ísť na všeobecné gymnázium. Moje ďalšie kroky smerovali na Pedagogickú fakultu v Bratislave, kde som študovala odbor slovenský jazyk a pedagogika, neskôr odbor sociálna pedagogika na Trnavskej Univerzite v Trnave.

Ešte popri štúdiu na vysokej škole som sa venovala doučovaniu a učeniu slovenského jazyka. Dnes sa s veľkou láskou a nadšením venujem najmä individuálnej arteterapii, realizácii workshopov, vzdelávacích seminárov a fotografovaniu. Po ukončení štúdia arteterapie u prof. J. Šickovej-Fabrici v inšitúte Terra Therapeutica v odbore Intervencia umením- arteterpia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby v roku 2017, som sa rozdhodla svoje vzdelanie rozšíriť ako Art Theraphy Life Coach.

Počas roku 2020 som sa stala členkou Asociácej slovenských arteterapeutov. Taktiež som držiteľkou MBA titulu v odbore manažérska psychológia, ktorý som získala na ESBM v Prahe. Som taký večný študent života, pretože každá jedna skúsenosť ma posúva v mojej profesii vpred. Momentálne sa aktívne zúčastňujem na artefiletickom výcviku.

Teším sa z každej spolupráce, pretože práve to ma neustále motivuje zdokonaľovať svoje nie len technické, ale aj osobnostné zručnosti. Mojou špeciálnou cewloživotnou vášňou je jazdenie na koni, prechádzky s mojou psou parťáčkou Ajkou a moja vlastná kobylka Esha.

,,Prines svoju ľudskosť do umenia 

a umenie do svojej ľudskosti".

Maxime Lagacé