Sasha Točík Berkyová

VIAC O MNE

Pochádzam z umeleckej rodiny Jána Berkyho Mrenicu, preto som k umeniu mala vždy veľmi blízko. Od útleho veku som rada spievala, recitovala, fotila a maľovala. Moje kroky smerovali na Pedagogickú fakultu v Bratislave, kde som študovala odbor slovenský jazyk a pedagogiku, neskôr odbor sociálna pedagogiku na Trnavskej Univerzite v Trnave.

Dnes sa s veľkou láskou, rešpektom a nadšením venujem najmä individuálnej arteterapii, realizácii workshopov, vzdelávacích seminárov a fotografovaniu. Po ukončení štúdia arteterapie u prof. J. Šickovej-Fabrici v inšitúte Terra Therapeutica v odbore Intervencia umením- arteterpia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby v roku 2017, som sa rozdhodla svoje vzdelanie rozšíriť a svoje  zameranie som rozšírila aj na oblasť Art Theraphy Life Coaching.

Som členkou Asociácej slovenských arteterapeutov a tiež Society of Slovak Art therapists (o.z. Spoločnosti slovenských arteterapeutov).

V roku 2021 som sa stala držiteľkou MBA titulu v odbore manažérska psychológia, ktorý som získala na European School of Business & Management v Prahe. Som taký večný študent života :)

Každá jedna osobná skúsenosť ma posúva v mojej profesii vpred.

Teším sa z každej spolupráce, pretože práve to ma neustále motivuje zdokonaľovať svoje nie len technické, ale aj osobnostné zručnosti. Mojou špeciálnou celoživotnou vášňou je jazdenie na koni, prechádzky s mojou psou parťáčkou Ajkou a moja vlastná kobylka Esha.

,,Prines svoju ľudskosť do umenia,

a umenie do svojej ľudskosti".

Maxime Lagacé