Cenník


ARTETERAPIA

Konzultácia a predstavenie arteterapie zdarma

- trvanie do 20min.

0€

Prvé stretnutie- individuálna arteterapia

-vstupný rozhovor, výtvarné a modelovacie pomôcky

-dĺžka trvania: 60min.

60€

Balík stretnutí 3x individuálna arteterapia

-dĺžka trvania: 3x60min.

-aktivity navrhnuté presne podľa potrieb a možností klienta, výtvarné a modelovacie pomôcky

135€

Balík stretnutí 5x individuálna arteterapia

-dĺžka trvania: 5x60min.

-aktivity navrhnuté presne podľa potrieb a možností klienta, výtvarné a modelovacie pomôcky

225

Arteterapia v domácom prostredí (Bratislava)

-dĺžka trvania: 90min.,

-aktivity navrhnuté presne podľa potrieb a možností klienta, výtvarné a modelovacie pomôcky

65€

Online video e-arteterapia

- 30min. ONLINE Arteterapia z pohodlia Vášho domu

19€

                      Fotografovanie

Fotografovanie v exteriéri (rodinné,partnerské,individuálne)

-20x profesionálne vyretušovaných fotografii v digitálnej podobe na USB alebo poslanie cez email

-Fotografovanie prebieha individuálne - v závislosti od lokality a náročnosti79€

Portrétne a modelingové fotografovanie v ateliéri

20x profesionálne vyretušovaných fotografii v digitálnej podobe na USB alebo poslanie cez email

-Fotografovanie prebieha približne 2 hodiny

-V cene nie je zahrnutý poplatok za prenájom ateliéru

99€

Umelecký akt

- 15x profesionálne vyretušovaných fotografii v digitálnej podobe na USB alebo poslanie cez email

-Fotografovanie prebieha individuálne - v závislosti od náročnosti

-V cene nie je zahrnutý poplatok za prenájom ateliéru


129€

"Mysliteľ hľadá zmysel života, umelec jeho tvar a farby."

Otto František Babler