Online rezervácia arteterapie

Individuálna arteterapia

Individuálna arteterapia v v centre Hippokrates je určená najmä pre dospelých s rôznymi typmi ochorenia ako sú: - úzkostné stavy, - psychosomatické ochorenia, - tetánia, - vyhorenie, - dlhodobý pocit straty zmyslu a pod. Arte stretnutia prebiehajú každý týždeň v utorok a vo štvrtok a trvajú 75 minút.

Online arteterapia cez videohovor

Arte stretnutie je možné absolvovať aj prostredníctvom videa cez platformu Zoom. Tento druh arteterapie trvá 60 minút a je vhodný pre klientov,ktorínie sú z Bratislavy alebo si chcú najprv arteterapiu vyskúšaťz pohodlia svojho domova.

Arte workshopy a tvorivé stretnutia

Už niekoľko rokov pôsobím aj ako lektorka sebaspoznávacích arte workshopov pre verejnosť alebo pre  rôznorodé typy skupín klientov ako sú napr. deti z Centier pre deti a rodiny. 

Sasha Točík Berkyová

 O výtvarné a hudbné umenie som sa začala zaujímať už v detskom veku, čo bolo pre mňa veľmi prirodzené nakoľko pochádzam z hudobníckej rodiny, najprv ma však zo všetkého najviac zaujímala oblasť fotografovania a maľovanie, ktorému sa v menšej miere doteraz venujem. Po skončení Pedagogickej fakulty a absolvovania mnohých vzdelávaní v oblasti pedagogiky, som začala vidieť veľký význam v prepojení umenia a liečby a  po období, kedy som s manželom prevzala vedie súkromného zdravotníckeho centra Hippokrates som sa utvrdila v tom, že mojím poslaním pomáhať prostredníctvom špeciálneho odboru umeleckej terapie - Arteterapie.