Sasha Točík Berkyová

 Arteterapeutka a fotografka

 O výtvarné a hudbné umenie som sa začala zaujímať už v detskom veku, najprv som sa začala s fotografovaním a maľovaním, tieto aktivity sú doteraz mojou veľkou vášňou. V roku 2015 som začala pracovať ako marketingová a PR manažérka v medicínskom centre Hippokrates, kde som dostala zodpovednosť za celý objem tejto pracovnej oblasti, tu som nadobudla viaceré zručnosti práce s grafickými programami, tvorbou web stránok a manažovaniu sociálných sietí. Dnes toto centrum spolu s manželom vedieme a staráme sa aby naďalej poskytovalo iba tie najkvalitnejšie služby.
Keďže som začala vidieť veľký význam v prepojení umenia a liečenia ľudí, utvrdila som v sebe pocit a myšlienku, že mojím poslaním je pomáhať prostredníctvom špeciálneho odboru umeleckej terapie - Arteterapie.