Sasha Točík Berkyová

 Arteterapeutka a fotografk,certifikovaná Art Life koučka


 O výtvarné a hudbné umenie som sa začala zaujímať už v detskom veku, najprv som sa začala fotiť a maľovať a tieto aktivity sú doteraz mojou veľkou vášňou. V roku 2015 som začala pracovať ako marketingová a PR manažérka v medicínskom centre, kde som dostala zodpovednosť za celý objem tejto pracovnej oblasti, tu som nadobudla viaceré zručnosti práce s grafickými programami, tvorbou web stránok a manažovaniu sociálných sietí. Keďže som začala vidieť veľký význam v prepojení umenia a liečenia ľudí, utvrdila som v sebe pocit a myšlienku, že mojím poslaním je pomáhať prostredníctvom špeciálneho odboru umeleckej terapie - arteterapie. Moja cesta s aretetrapiou začala vzdelávaním v inštutúte Terra Therapeutica v Bratislave, kde som úspešne skončila štúdium diplomom a záverečnou skúškou. S klientmi pracujem v Súkromnom medicínskom centre Hippokrates. V štúdiu arteterapie pokračujem v Českej republike a každý deň strávení týmto povolaním je pre mňa obohacujúci a plný nových zážitkov.  Svoj voľný čas najradšej trávim so svojím manželom, fotím, som v konskom sedle, maľujem, alebo čítam knihy.

"Veľkým objavom našej generácie je, že človek môže zmeniť svoj život zmenou svojho postoja."

 William James